O nama Kontakt Download
zona

PROJEKTIRANJE

Projektiranje je multidisciplinarni proces izrade dokumentacije unutar zakonskih okvira i pravila struke u svrhu izgradnje, sanacije, rekonstrukcije ili uklanjanja građevine. U slučaju sanacije ili rekonstrukcije uključuje i planiranje i provođenje prethodnih istražnih radnji, prikupljanje cjelokupne postojeće dokumentacije i analizu aktualnog stanja građevine.

Trgovačko društvo Sub Vision d.o.o. specijalizirano je za projekte sanacija i rekonstrukcija građevina uključivo konstruktivni i nekonstruktivni popravak oštećenja, primjenu sustava zaštite, ojačanje i povećanje nosivosti. Izrađujemo projekte za stambene, industrijske i infrastrukturne građevine kao i građevine upisane u registar zaštićene kulturne baštine.
Za potrebe projektiranja izrađujemo programe prethodnih ispitivanja i vlastitim resursima izvodimo in situ ispitivanja konstrukcija nužna za razumijevanje aktualnog stanja kao što su geodetski radovi uključivo i 3D lasersko skaniranje, GPR radarska dijagnostika konstrukcije i temeljnog tla, uzorkovanje i laboratorijska obrada uzoraka u svrhu određivanja stvarnih mehaničkih svojstava materijala.
Takvim pristupom osiguravamo klijentima jedinstvenu uslugu uz rezultate koji omogućava ispravan i ekonomičan pristup rekonstrukciji, minimizaciju nepredviđenih troškova i predvidiv rok izvođenja.