O nama Kontakt Download
zona

Dijagnostika

Dijagnostika aktualnog stanja građevine osigurava podatke nužne za projektiranje zahvata sanacije, rekonstrukcije ili adaptacije građevine u slučajevima nedostatne dokumentacije, kao i parametre za procjenu stanja i postupanja s građevinama u procesu gospodarenja. Dijagnostika se može vršiti povremeno tijekom eksploatacijskog vijeka građevine ili kontinuirano u vidu monitoringa u realnom vremenu.

Projektiranje

Projektiranje je multidisciplinarni proces izrade dokumentacije unutar zakonskih okvira i pravila struke u svrhu izgradnje, sanacije, rekonstrukcije ili uklanjanja građevine. U slučaju sanacije ili rekonstrukcije uključuje i planiranje i provođenje prethodnih istražnih radnji, prikupljanje cjelokupne postojeće dokumentacije i analizu aktualnog stanja građevine.

SPECIJALNI RADOVI U GRADITELJSTVU

Specijalni radovi u graditeljstvu označavaju skup radova koji zahtijevaju posebnu opremu, materijale, znanje i vještine koje nisu nužne u standardnim postupcima gradnje. Specijalnim radovima obično se osiguravaju zahtjevi za građevinu koje nije moguće postići standardnim postupcima ili se vrši osiguranje istih ako je tijekom gradnje ili uporabe došlo do narušavanja bitnih svojstava građevine.