O nama Kontakt Download
zona

DIJAGNOSTIKA

Dijagnostika aktualnog stanja građevine osigurava podatke nužne za projektiranje zahvata sanacije, rekonstrukcije ili adaptacije građevine u slučajevima nedostatne dokumentacije, kao i parametre za procjenu stanja i postupanja s građevinama u procesu gospodarenja. Dijagnostika se može vršiti povremeno tijekom eksploatacijskog vijeka građevine ili kontinuirano u vidu monitoringa u realnom vremenu.

Lasersko skeniranje i
geodetski radovi

Geometrija objekta podložnih rekonstrukciji uglavnom ne odgovara projektiranom stanju i često prelazi projektom i propisima dozvoljena odstupanja. U procesu istražnih radova koji prethode projektiranju ili zahvatu sanacije, nužno je ustanoviti aktualnu geometriju i eventualna odstupanja.

3D lasersko skeniranje građevine daje jedinstven uvid u stvarno stanje građevine zahvaljujući potpunoj pokrivenosti svih dijelova konstrukcije, prostorne određenosti i visoke preciznosti.
Sub Vision d.o.o. nudi uslugu 3D laserskog skaniranja i terestričkih geodetskih radova u fazi istražnih radova i dijagnostike građevina, kao i u fazi praćenja građevine nakon zahvata ili tijekom eksploatacije.

Lasersko skeniranje i
geodetski radovi

Geometrija objekta podložnih rekonstrukciji uglavnom ne odgovara projektiranom stanju i često prelazi projektom i propisima dozvoljena odstupanja. U procesu istražnih radova koji prethode projektiranju ili zahvatu sanacije, nužno je ustanoviti aktualnu geometriju i eventualna odstupanja.

3D lasersko skeniranje građevine daje jedinstven uvid u stvarno stanje građevine zahvaljujući potpunoj pokrivenosti svih dijelova konstrukcije, prostorne određenosti i visoke preciznosti.
Sub Vision d.o.o. nudi uslugu 3D laserskog skaniranja i terestričkih geodetskih radova u fazi istražnih radova i dijagnostike građevina, kao i u fazi praćenja građevine nakon zahvata ili tijekom eksploatacije.

Mjerenje pomaka i deformacija

Znatan dio oštećenja nastalih tijekom eksploatacije posljedica su neprimjerenog projektnog rješenja, grešaka u postupku gradnje ili nepredviđenih utjecaja. Najčešća manifestacija ovakvih okolnosti je pojava pukotina i deformacija koje prelaze dopuštene veličine te utječu na trajnost i funkcionalnost građevine.

Način sanacije takvih oštećenja ovisi o njihovoj genezi koju je moguće ustanoviti analizom pomaka, deformacija i eksploatacijskih utjecaja na građevinu u određenom vremenskom periodu.
Sub vision d.o.o. pruža uslugu mjerenja deformacija (pomaka i nagiba konstrukcije) eksploatacijskih utjecaja na konstrukciju (vibracija) kao i utjecaja okoline (temperatura, vlaga). Opseg mjerenja može biti ograničen za specifične utjecaje ili kontinuiran kroz čitav eksploatacijski vijek građevine.

GPR radarska dijagnostika

GPR (Ground Penetrating Radar) je nerazorna metoda ispitivanja korpusa građevinskih konstrukcija i temeljnog tla putem mjerenja refleksija elektromagnetskog pulsa koji se odbija od ploha diskontinuiteta, instalacija, armature, heterogenih zona i šupljina u ispitivanom mediju. Na osnovu interpretacije rezultata, možemo doći do podataka o karakterističnim geometrijskim značajkama građevine kao i mehaničkim osobinama gradiva.

GPR radarska dijagnostika

GPR (Ground Penetrating Radar) je nerazorna metoda ispitivanja korpusa građevinskih konstrukcija i temeljnog tla putem mjerenja refleksija elektromagnetskog pulsa koji se odbija od ploha diskontinuiteta, instalacija, armature, heterogenih zona i šupljina u ispitivanom mediju. Na osnovu interpretacije rezultata, možemo doći do podataka o karakterističnim geometrijskim značajkama građevine kao i mehaničkim osobinama gradiva.