O nama Kontakt Download
zona

O NAMA

Trgovačko društvo Sub Vision d.o.o. okuplja multidisciplinarni tim stručnjaka s dugogodišnjim iskustvom u području rekonstrukcije, popravka, ojačanja i prenamjene građevina. Primjenom najmodernijih tehnologija dijagnostike i izvođenja, kao i vrhunskih materijala, naša rješenja zadovoljavaju visoke kriterije struke, optimiziraju ekonomske parametre i osiguravaju visoku kvalitetu.
Praćenjem recentnih svjetskih trendova u projektiranju i gradnji, timskim radom i konstantnim usavršavanjem djelatnika, trgovačko društvo Sub Vision d.o.o. osigurava visoku poziciju u struci i jedinstvenu ponudu svojim klijentima.

REFERENTNI PROJEKTI

Lukobran luka Cres na Cresu

Naručitelj: Aqau Most Service d.o.o / Županijska lučka uprava Cres
Godina: 2019/2020
Radovi: Izrada lukobrana

Kompleks Rikard Benčić T-zgrada

Naručitelj: VG5, Slovenija / Grad Rijeka Godina: 2019/2020 Radovi: Rekonstrukcija objekta, ugradnja CFRP ojačanja,iInjektiranje

Palača Benčić

Naručitelj: VG5, Slovenija / Grad Rijeka Godina: 2018 /2019/2020 Radovi: Rekonstrukcija objekta, ugradnja CFRP ojačanja, injektiranje

Zgrada S.E.E.C.E.L. Zagreb

Naručitelj: Strabag d.o.o. Godina: 2019 Radovi: Zaštita i popravak AB konstrukcije

Mala hidrocentrala MHE Roški Slap

Naručitelj: Hidro Watt d.o.o. Godina: 2019 Radovi: Sanacija AB konstrukcije dovodne građevine

Arheološki Muzej Pula

Naručitelj: Ing-Grad d.o.o. / Grad Pula Godina: 2018 / 2019 Radovi: Rekonstrukcija objekta

Sportska dvorana Dom Sportova, Zagreb

Naručitelj: Tromont d.o.o. / Grad Zagreb Godina: 2018 Radovi: Rekonstrukcija klizališta

Hotel Osmine, Slano

Naručitelj: Tromont d.o.o.. Godina: 2017 Radovi: Rekonstrukcija objekta,

Hidrocentrala Brežice, Brežice Slovenija

Naručitelj: Koska d.o.o / Međimurje graditeljstvo d.o.o. Godina: 2017 Radovi: Kontaktno injektiranje turbina i sanacija pukotina

Prečistač otpadnih voda POV Čakovec

Naručitelj: Konzorcij Končar / Hidroinžinering / Palir Godina: 2016 / 2017 Radovi: Rekonstruckije i sanacija postojećih bazena radi erozije betona, hidrodemolirenje, reporfilacija, injektiranje

Silos klinkera NEXE d.d. Našice

Naručitelj: Našicecemnt d.d. Godina: 2016 Radovi: Rekonstrukcija i adaptacija silosa, ojačanje i otvaranje novih tehnoloških otvora u silosu

Sokolski dom, Zlatar

Naručitelj: Grad Zlatar/ Ing grad d.o.o Godina: 2016 Radovi: Rekonstrukcija i sanacija objekta - ojačanje zidane konstrukcije CFRP elementima

Mala hidrocentrala MHE Roški Slap

Naručitelj: Hidro Watt d.o.o. Godina: 2015/2016 Radovi: Injektiranje i konsolidacija dovodne građevine, hidroizolacija, injektiranej i ojačanje 100 godina stare konstrukcije

Upravna zgrada Tvornica duhana Zagreb (TDZ)

Naručitelj: Tvronica duhana Zagreb Godina: 2015 / 2016 Radovi: Sanacija i ojačanje betonske konstrukcije sa CFRP elementima, injektiranje,

Rafinerija URINJ, Rijeka

Naručitelj: INA Industrija nafte i plina, Zagreb Godina: 2015 Radovi: Sanacija AB tankavne i temelja rezervoara; injektiranje, hidrodemoliranje i konstruktivni popravak betona

POS Stambeno-poslovni objekt – Klara Zagreb

Naručitelj: Zagorje Tehnobeton d.o.o. Godina: 2015 Radovi: Sanacija AB konstrukcije, injektiranje

Prečistač otpadne vode – Savski Marof

Naručitelj: Pliva d.o.o. Godina: 2015 Radovi: Sanacija AB konstrukcije, injektiranje konstrukcije

Tunel Svati Ilija, Baško Polje

Naručitelj: HAC d.o.o. / Konstruktor Inženjering d.o.o. Godina: 2014 Radovi: Sanacija AB konstrukcije obloge tunela, injektiranje, hidrodemoliranje konstrukcije i sprečavanje procurivanja, konstruktivni i nekonstruktivni popravak betona

Trgovački centar Supernova, Buzin

Naručitelj: Strabag d.o.o. Godina: 2014 Radovi: Sanacija AB konstrukcije, injektiranje, hidrodemoliranje konstrukcije i sprečavanje procurivanja, konstruktivni i nekonstruktivni popravak betona

Green Gold Centar, Radnička cesta, Zagreb

Naručitelj: PB Grad d.o.o. / Koester Hrvatska d.o.o. Godina: 2014 Radovi: Sanacija AB konstrukcije podzemnog dijela, injektiranje konstrukcije i sprečavanje procurivanja, konstruktivni i nekonstruktivni popravak betona, ugradnja dilatacionih brtvi i hidroizolacija

Ban Centar, Cesarčeva ulica, Zagreb

Naručitelj: Cenar gradski podrum d.o.o. / ZABA Godina: 2013 Radovi: Sanacija betona dijafragme, izmještanje liftova, stepenuišta i elevatora, sanacija hidroizolacije, sanacija AKZ zaštite čelične konstrukcije u podzemnim etažama

City Centar West, Zagreb

Naručitelj: Gradski centar d.o.o. Godina: 2013 Radovi: Sanacija i adaptacija nosive konstrukcije, izmjena krovnog parkirališta

Pliva d.d. - Pogon za preradu otpadnih voda API - Savski Marof

Naručitelj: Ludan Environmental d.o.o. / Zagorje Tehnobeton d.d. Godina: 2013 Radovi: Sanacija AB konstrukcije separatora, injektiranje konstrukcije i sprečavanje procurivanja, Konstruktivni i nekonstruktivni popravak betona

Avenue Mall, Zagreb

Naručitelj: GTC Eurostructor d.o.o. / Stipić Grupa d.o.o. Godina: 2012 Radovi: Statičko ojačanje AB konstrukcije, dijamantno rezanje i bušenje, ugradnje liftova i elevatora, konstruktivni i nekonstruktivni popravak

Stambena zgrada Mamutica, Novi Zagreb

Naručitelj: Grad Zagreb / Teh Gradnja d.o.o. Godina: 2013 Radovi: Sanacija AB konstrukcije hidrodemoliranje, Konstruktivni i nekonstruktivni popravak betona

AZM – Autocesta Zagreb Macelj – dionica Gubaševo -Krapina

Naručitelj: AZM d.o.o. Godina: 2013 Radovi: Sanacija AB konstrukcije mosnih prelaza i ugradnja prelaznih naprava, Konstruktivni i nekonstruktivni popravak betona

Tunel Burlica, sjeverna cijev, državna Cesta D8 čvor Križišće

Naručitelj: HAC d.o.o. / Hidroelektra d.d. Godina: 2012 Radovi: Sanacija AB konstrukcije obloge tunela, injektiranje konstrukcije i sprečavanje procurivanja, Konstruktivni i nekonstruktivni popravak

Poslovni Centar 2000, Radnička cesta, Zagreb

Naručitelj: Oktavijan d.o.o. Godina: 2012 Radovi: Sanacija AB konstrukcije

Autocesta Zagreb – Sisak,

Naručitelj: HAC / Osijek Koteks d.o.o. Godina: 2012/2013 Radovi: Sanacija AB konstrukcije nadvožnjaka Gornji i Donji Vukojevac, injektiranje konstrukcije ugradnja prelaznih naprava, konstruktivni i nekonstruktivni popravak

Tunel Burlica, južna cijev, državna Cesta D8 čvor Križišće

Naručitelj: HAC d.o.o. / Hidroelektra Godina: 2012 Radovi: Sanacija AB konstrukcije obloge tunela, injektiranje konstrukcije i sprečavanje procurivanja, Konstruktivni i nekonstruktivni popravak

Sky Office centar, Zagreb

Naručitelj: ZM Montaža d.o.o / Tehnika d.d. Godina: 2012 Radovi: Sanacija AB konstrukcije podzemnog dijela, injektiranje konstrukcije i sprečavanje procurivanja, Konstruktivni i nekonstruktivni popravak betona,

Hotel Iris, Tar (Poreč)

Naručitelj: Riviera Poreč / Energoplan d.o.o. Godina: 2012/2013 Radovi: Sanacija AB konstrukcije, ojačanje konstrukcije, konstruktivni i nekonstruktivni popravak betona